ViljanGymnastik

Här kommer kallelsen till Frigymnastikklubben Viljans årsmöte 2018.

Mötet kommer att hållas söndagen den 18:e mars kl 12.00, i vårt klubbhus "Hoddan".

(Strandgatan Limhamn i höjd med Hammars Park)

Årsmötet inleds kl 12.00, och då agendan är genomgången bjuder föreningen på förtäring.

Agenda delas ut på mötet. Vill någon lämna förslag på namn att väljas in i styrelsen så meddela Åke Derelius i valberedningen i god tid före mötet.

På viljans hemsida finns protokoll från årsmötet 2017 där det framgår vilka poster som skall väljas vid årets möte.

Eventuella motioner lämnas till styrelsen senast 11:e mars. Anmälan om deltagande i mötet meddelas Bo-Arne Lennklev på gymnastiken eller via mail till

Mats Carlberg eller Bo-Arne Lennklev senast måndag 12:e mars.

mats.carlberg@hotmail.com

ba.lennklev@ownit.nu

Hjärtstartare genomgång 5/3-18

 

 

Medlemsavgift och terminsavgift som tidigare: 200 sek i medlemsavgift, samt 200 sek per termin.

Vårt Plusgiro 60 44 36-6

Nu har vi haft Viljans julfest som jag förstår blev uppskattad

god mat och hög stämning, lite tävlande i musikkunskap, vilken Lennart Hygherth vann med god marginal. Leif spelade då på trumpet i tävlingen vilket var mycket uppskattat !

Kolla bilder under fliken julfest-17

V.H. BO-Arne